06 83 97 72 72          info@saskiawouterson.nl        

Leven vanuit non-dualiteit

Spiritueel ontwaken is het ontdekken van je ware staat van zijn.

Non-dualiteit is vanuit dat perspectief het leven te ervaren. Mensen die leven vanuit non-dualiteit ervaren het leven vanuit het perspectief van bewustzijn, waar alles uit voortkomt en alles één is. Ze gaan stressloos door het leven en identificeren zich niet meer met de body-mind. Het leven overdag wordt vertaald gezien als een soort droom waar je vanuit kunt ontwaken of als een soort film waarbij je, je teveel met de hoofdpersoon identificeert. Ook kan het gezien worden als een soort spel waarin je weer op zoek moet gaan naar je ware zelf. Het leven wordt niet meer ervaren vanuit het perspectief van de persoon zoals door opvoeding en de omgeving is meegegeven.

 

 “The ‘I’ casts off the illusion of ‘I’ and yet remains as ‘I’. Such is the paradox of Self-Realization”, is een bekende quote van Ramana Maharshi. Hij was een bekend spiritueel leraar. Leven vanuit non-dualiteit is leven vanuit ‘ik’ zonder ‘ik’. Leven vanuit non-dualiteit is in diepste zin, leven vanuit je ware staat van zijn, leven vanuit het perspectief van je ware zelf.

 

Mensen die leven vanuit non-dualiteit ervaren een andere werkelijkheid dan iemand die het leven ervaart vanuit het perspectief van de persoon. Sommige mensen vinden dat gek en/of eng. Voor hen is er maar één werkelijkheid. Maar wat is werkelijkheid?

 

Als je gaat slapen en droomt, kan ook de werkelijkheid in vergelijking met hoe je die overdag ziet totaal anders zijn. Mensen kunnen anders doen, jij kan anders doen, je omgeving kan anders zijn. Wanneer je in die droom iemand tegen zou komen, die zou zeggen dat je droomde, hoe denk je dan dat het gesprek met diegene zou gaan? Zou je na dat gesprek in je droom, je dan realiseren dat je inderdaad droomt en eigenlijk in je bed ligt of zou je in die droom aan diegene aangeven dat diegene gek is en diegene je met rust moet laten? Zodra je wakker wordt uit je droom, besef je dat wat je hebt ervaren niet de werkelijkheid is en de mensen in je droom, geen andere mensen waren maar slechts fragmenten waren van je onderbewuste. Je droom was slechts een door jou onbewust gecreëerde realiteit. Feitelijk heeft iedereen dus op zijn minst iedere nacht een andere realiteit dan overdag.

 

Mensen die net hun ware zelf hebben ontdekt, wisselen nog vaak van perspectief m.b.t. van waaruit ze het leven ervaren. De ene keer ervaren ze het leven vanuit het perspectief van de ‘persoon’, de andere keer ervaren ze het leven vanuit het perspectief van het ware zelf. Zeker bij situaties die normaal gesproken bij een persoon sterke emoties kunnen oproepen, zoals bij verliefdheid, gevaar of onrecht, wordt gemakkelijk tijdelijk teruggegaan naar het perspectief van de persoon. Dit komt omdat iedereen als gevolg van de opvoeding en omgeving gewend is om het leven vanuit dat perspectief te bekijken. Het is als het ware een automatische reactie. Mensen die echt helemaal leven vanuit non-dualiteit, ervaren de situaties niet meer vanuit het perspectief van de persoon. Dat perspectief is helemaal verdwenen. Het leven wordt alleen nog ervaren vanuit het ware zelf. De identificering met de persoon is komen te vervallen. Het leven wordt gezien als een droom of spel waarin je de gelegenheid krijgt om een avontuur te beleven om vandaaruit weer te ontdekken wie je in diepste zin, buiten de droom, het spel, in werkelijkheid bent.

 

Vanuit het perspectief van je ware staat van zijn:

 • Ben je ongeacht de gebeurtenissen op aarde, in diepste zin altijd veilig. Uiteraard kan er wat met de body-mind gebeuren, maar in diepste zin dus niet met jou.
 • Ben je vanuit je ware zelf gezien, ongeacht omstandigheden, gelukkig, liefdevol, blij, in balans, dankbaar en voel je innerlijke vrede.
 • Ruzie, conflicten, vijandschap, wraak nemen, bedrogen worden, incompleet zijn, verdriet, leegte, opzoek naar iets zijn, zijn vanuit je ware zelf gezien onbekende begrippen en kunnen alleen vanuit de droom, het spel, ervaren worden.
 • Vanuit je ware zelf gezien is alles één. ‘jij’ en ‘ander’ zijn vanuit je ware zelf gezien onbekende begrippen en kunnen alleen vanuit identificatie met vorm/persoon ervaren worden.
 • Problemen zijn vanuit je ware zelf gezien onbestaanbaar. Problemen kunnen alleen worden ervaren door je te identificeren met dat wat je in essentie niet bent, de persoon.
 • Vanuit je ware zelf gezien is stress een onbekend begrip.
 • Ziekte is vanuit je ware zelf gezien een onbekend begrip en kan alleen vanuit de vorm in je droom, het spel ervaren worden.
 • Vanuit je ware zelf gezien is ‘tijd’ een onbekend begrip.

Vanuit je ware zelf gezien ben je nooit geboren en zul je nooit sterven. Vanuit je ware zelf gezien is alles één en komt het gehele universum en meer daar uit voort. Dit alles is zonder inspanning gecreëerd. Als je het zou vertalen naar een menselijke handeling, dan is het net zo eenvoudig als uitademen. Vanuit je ware zelf gezien kan je alles creëren wat je wil maar heb je die behoefte niet omdat je, je niet meer identificeert met de verhaallijn. Je gaat vanuit je ware zelf mee met de stroom van het leven. Hoe het verhaal zich ook ontvouwt, het is vanuit je ware zelf gezien altijd goed. Je vertrouwt op de goddelijke timing. Het leven zorgt voor het leven. Dat wat binnen de verhaallijn voor jou bestemd is komt. Vanuit je ware zelf weet je dan ook dat je niets hoeft te forceren of af te dwingen. Het enige wat je hoeft te doen is je ware zelf te zijn. Vanuit je ware zelf gezien kun je niet verliezen of falen. Ook kan niets mislukken. Alles loopt zoals het moet. Vanuit je ware zelf gezien ben je al helemaal compleet.

 

Vanuit het perspectief van je ware zelf, is je gevoel van geluk niet afhankelijk van omstandigheden. Je ware natuur is liefde, rust en innerlijke vrede. In het dagelijks leven zal iemand die leeft vanuit non-dualiteit zich niet laten leiden door angst maar laten leiden door liefde. Iemand die in diepste zin zijn ware zelf is, zal zich ook als zodanig opstellen ongeacht wat een ander daar van vindt. Iemand gaat uit van de eigen norm en laat zich niet leiden door opgelegde normen van de maatschappij. Iemand is in de basis liefdevol. Doet anderen geen kwaad. Is vredelievend, maar gaat geen conflicten uit de weg en zal assertief reageren wanneer het nodig is. Het plaatje aan de buitenkant ziet er het zelfde uit. Het innerlijke proces, de beleving van dat plaatje is anders. Het leven wordt vanuit een ander perspectief bekeken.

 

Vanuit non-dualiteit kan alles wat het leven brengt gezien worden als een aanwijzing die je weer terugbrengt naar het perspectief van je waren zelf. Alles wat het leven je brengt is in diepste zin dus een zegen. Zelfs de duisternis nodigt je uit om naar binnen te keren zodat jij kunt ontdekken wie je in werkelijkheid bent.

 

Ondanks dat bij non-dualiteit vaak verwezen wordt naar een hindoeïstische stroming (dan wordt vaak gesproken over advaita) of verwezen wordt naar het boeddhisme, is leven vanuit non-dualiteit, niet verbonden met een specifieke religie.

 

Vanuit je ware zelf gezien, zijn de verschillende religies mooie aanwijzingen die je kunnen helpen om het leven te ervaren vanuit je ware staat van zijn. Wanneer je bijvoorbeeld in aanraking bent gekomen met het christendom, heb je mogelijk meegekregen dat God ons geschapen heeft en wij zijn kinderen zijn. Daarnaast heb je dan mogelijk meegekregen dat wij geschapen zijn naar zijn evenbeeld. De meeste mensen die in God geloven denken dat God almachtig is. Daarnaast denken ze dat God geen mens is maar wel in staat is om die vorm aan te nemen en zich (tijdelijk) als zodanig te presenteren. Dit zou bijvoorbeeld als een mooie aanwijzing gezien kunnen worden m.b.t. dat wij in diepste zin ook geen personen zijn.

 

Sommige spiritueel leraren geven aan dat je, jezelf leeg moet maken. Hier ontstaan vaak misvattingen over waardoor sommige mensen die opzoek gaan naar hun ware zelf, zich eenzaam kunnen voelen of niet meer volledig kunnen genieten van een mooie ervaring in het leven.

 

Je ware zelf is leeg van:

 • Ego en identificatie van de persoon.
 • Leeg van pijn en gehechtheden van iets ‘moeten’ hebben of controle over iets of iemand willen hebben.
 • Je ware zelf is leeg van identificatie met de droom, het spel.

 

Je ware zelf is vol met oneindig veel:

 • Liefde
 • Innerlijke vrede
 • Rust
 • Compassie
 • Gratie,
 • Geluk,
 • Plezier
 • Dankbaarheid
 • Verbondenheid
 • Compleetheid

Je ware zelf ziet alles als één geheel en voelt grote verbondenheid. Niet altijd met de ‘personen’ maar wel met het ware zelf dat in diepste zin in iedereen zit.

 

Vanuit je ware zelf gezien zal alles je gegeven worden waar je (niet de persoon) om vraagt en ontbreekt het je aan niets. Het ware zelf voelt zich volledig compleet. Zodra je weet wie je in diepste zin bent en vandaaruit kunt leven stopt het lijden.

 

Sommige mensen vragen zich af, of je nog wel volledig van iemand kan houden en bijvoorbeeld een relatie met iemand kunt aangaan wanneer je, je niet meer identificeert met de persoon en leeft vanuit je ware zelf. Het antwoord daarop is: Ja, natuurlijk kan dat. Het houden van is juist veel dieper en onvoorwaardelijker dan dat vanuit het perspectief van de persoon gedaan kan worden. Je houdt van iemand, zonder dat je iemand ‘nodig’ hebt of iets van iemand ‘moet’. Houden vanuit het perspectief van je ware zelf is houden van zonder dat je afhankelijk bent van de liefde van de ander. Vanuit je ware zelf gezien, is je eigen welzijn niet afhankelijk van de ander. Je weet wie je zelf in diepste zin bent. Je weet wie de ander in diepste zin is. Je weet ook dat ‘jij’ en ‘ander’ in diepste zin niet bestaan en alles één is. Je weet dat er al verbondenheid was nog voordat de droom – het spel begon. Hierdoor is de liefde en verbondenheid bewuster en dieper.

 

Het ware zelf communiceert niet in woorden maar eerder in energie. Wanneer je, je ware zelf wil ontdekken en vandaaruit wil leven, kan een spiritueel leraar heel erg helpend zijn. Belangrijk is dan dat je bij iemand komt die ook bij je past. Spiritueel leraren kan je het beste zien als een soort tolk. Wanneer je, je aangetrokken voelt tot de vertaling van de tolk, dan is het waarschijnlijk de juiste spiritueel leraar voor je die je op weg kan helpen naar je ware zelf. Uiteindelijk gaat het er om dat de aanwijzingen die gegeven worden voor jou voldoende duidelijk zijn om zelf te kunnen ervaren wie je in diepste zin bent.

 

Enkele bekende spiritueel leraren zijn:

Ook dit artikel kan je het beste zien als een soort vertaling.

Wanneer dit resoneert met je, voel je vrij om een afspraak met me te maken. 06 83977272.