06 83 97 72 72          info@saskiawouterson.nl        

Hoogsensitiviteit

Hoogsensitiviteit bekeken vanuit spiritualiteit en non-dualiteit

Hoogsensitiviteit vanuit de psychologie

Gelukkig komt er steeds meer erkenning voor mensen die hoog sensitief zijn. Vanuit de psychologische invalshoek is iemand die hoogsensitief is gevoeliger voor prikkels. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan geur, geluid, pijn maar ook aan emoties en stemmingen van anderen. Hoogsensitiviteit wordt ook wel HSP (hoogsensitief persoon) genoemd. Hoogsensitiviteit wordt vanuit de psychologie niet gezien als ziekte. Het kan een enorme kwaliteit zijn en tegelijkertijd ook iets zijn waar je last van hebt. Omdat meer prikkels binnenkomen heb je meer te verwerken en kun je bijvoorbeeld last krijgen van vermoeidheid en/of hoofdpijn. Je hebt dan vaak meer tijd nodig om bij te komen. Wanneer je gevoeliger bent voor stemming en emoties van anderen, kun je wanneer je hier goed mee kunt omgaan, goed bij andere mensen aansluiten.

Links:

 

Hoogsensitiviteit vanuit spiritualiteit

Niet iedereen die hoogsensitief is, is ook spiritueel. De mensen die dat wel zijn, willen hoogsensitiviteit meestal ook graag vanuit die invalshoek benaderen. Vanuit de spirituele invalshoek wordt er van uitgegaan dat alles energie is. Dat ook als iets niet direct objectief kan worden waargenomen, dat dit nog niet wil zeggen dat het er niet is. Over geluid, geur, personen zou je ook kunnen zeggen dat ze uit een bepaalde energie/trilling/frequentie bestaan. Wanneer je hier gevoelig voor bent, komt dat allemaal extra intens bij je binnen. Wanneer iemand bijvoorbeeld gevoelig is voor stemmingen en emoties van anderen, kan naar een feest gaan een behoorlijke uitdaging zijn. Iedereen is feestelijk gekleed, doet gezellig tegen elkaar en zegt dat het goed gaat. Ondanks dat het er op het oog leuk en gezellig uitziet, neemt een groot deel van de mensen ook zijn/haar levensverhaal mee, datgene wat hij/zij nog verwerken moet en/of waar iemand zich zorgen over maakt. Er kan dan een groot verschil zijn tussen hoe iemand zich op dat feest presenteert en hoe iemand zich voelt. Soms kan het verschil zo groot zijn, dat het qua energie bijna lijkt alsof je met twee personen te maken hebt. Eentje zoals diegene zich op dat moment presenteert en eentje zoals diegene daadwerkelijk is. Iemand die hoogsensitief is en snel emoties en stemmingen van anderen (onbewust) oppakt, kan beide energieën waarnemen. Soms kan de waarneming zo sterk zijn dat het lijkt alsof de emoties onderdeel zijn van diegene zelf. Het feest hoeft in die situatie niet uit een grote groep mensen te bestaan om hier last van te krijgen en na afloop erg moe te zijn. Ook een etentje of bijvoorbeeld naar de winkels gaan kan dan al heel vermoeiend zijn. Dit maakt ook dat een deel van de mensen niet graag naar plekken gaat waar veel mensen aanwezig zijn ondanks dat ze sociaal ingesteld zijn. Vanuit de spirituele invalshoek wordt vaak aangegeven dat het belangrijk is om te leren goed onderscheid te maken tussen welke energie onderdeel is van jou en welke energie onderdeel is van de ander. Dat wanneer je hier goed onderscheid in kan maken, je vervolgens kunt leren hoe je bij je eigen energie kunt blijven zodat je minder of geen last hebt van de energie van de ander.  

 

Hoogsensitiviteit vanuit non-dualiteit

Vanuit non-dualiteit gezien is alles één en kun je het vrij vertaald zien als één universeel bewustzijn waar alles uit voortkomt. Vanuit dat perspectief ben je in diepste zin geen individu. Het zijn van een persoon met een verhaallijn kan dan vrij vertaald gezien worden als een illusie, een film, een droom dat voortkomt uit het universele bewustzijn. Door te denken dat je een persoon bent, ben je in staat om de meest bijzondere avonturen te beleven. Vreugde, verdriet, woede, stress komen daar uit voort. Vrij vertaald zou je het kunnen zien als een spel waar je ook weer van mag ontwaken. Vanuit non-dualiteit gezien zou je kunnen zeggen dat je als het ware verstoppertje met jezelf speelt. Zoals bij ieder spel krijg je ook aanwijzingen die je helpen de weg naar je ware zelf terug te vinden. Omdat alles in diepste zin één geheel is en voortkomt uit het universele bewustzijn, staat alles met elkaar in verbinding en is alle informatie in principe ook toegankelijk wanneer je erop afgestemd bent om deze te ontvangen. Omdat de meeste mensen zich nog zien als individu en als gevolg daarvan onderscheid maken tussen zichzelf en de ander, kan iemand die hoogsensitief is, (onbewust) afgesteld zijn op de verschillende individuen, de emoties en de daarbij behorende verhaallijnen die voortkomen uit het universeel bewustzijn. Wanneer je kunt leven vanuit non-dualiteit, identificeer je je niet meer met de persoon en de verhaallijn. Het diepe lijden dat vanuit het persoonlijke perspectief ervaren kan worden stopt. Je ware natuur is ongeacht omstandigheden liefdevol, vredig, kalm en gelukkig. Lijden, boosheid, verdriet zijn vanuit de ware zelf gezien onbekende concepten die alleen vanuit de persoon ervaren kunnen worden. Vanuit non-dualiteit weet je dat je in diepste zin altijd veilig bent. Natuurlijk kan er van alles met de ‘persoon’  gebeuren maar in diepste zin niet met jou. Jij bent immers niet de persoon. Wanneer iemand in diepste zin zijn ware zelf heeft ontdekt kan diegene zich ook afstemmen op de ware natuur van het universele bewustzijn i.p.v. op de verschillende personen en de daarbij behorende verhaallijnen. Wanneer je dit goed doet, ervaar je je ware kalme, liefdevolle natuur. Je weet dan dat de ‘ander’ in diepste zin ook niet lijdt omdat deze onderdeel is van de droom die voortkomt uit het universele bewustzijn. Vanuit non-dualiteit zou je hoogsensitiviteit als een mooie aanwijzing kunnen zien die je uitnodigt te ontwaken. Doordat je in staat bent om emoties, stemmingen, de energie van anderen op te pakken, zou je kunnen ontdekken dat alles met elkaar in verbinding staat en dus één geheel is.

Links: