06 83 97 72 72          info@saskiawouterson.nl        

Alles over hypnose

Veel mensen stellen vragen over wat hypnose is en hebben hier soms bijna magische associaties bij. In zijn algemeenheid zou je kunnen zeggen dat hypnose een hulpmiddel is om iemand in trance te brengen. Wanneer iemand in trance is voelt iemand zich heel erg ontspannen en kan hij/zij contact maken met zijn/haar onderbewustzijn. Een hypnotherapeut helpt iemand hier gebruik van te maken. Wanneer iemand onder hypnose is, is iemand veel ontvankelijker. Iemand kan daardoor vaak in vergelijking met andere therapievormen veel sneller zijn/haar doelstelling behalen en herstellen. 

Iemand kan tijdens hypnotherapie in een lichte, milde of in een hele diepe trance gaan. Bij een lichte of milde trance kunnen mensen zich vaak nog prima herinneren wat er tegen ze is gezegd. Bij een diepe trance kunnen mensen zich soms gedeelten van wat er tegen ze gezegd is niet herinneren. Naast dat hypnose voor therapeutische doeleinden kan wordt gebruikt, wordt het ook gebruikt voor entertainment. Wanneer iemand onder hypnose is heeft diegene altijd wel de controle over zichzelf. Iemand onder hypnose zal dus niet iets doen wat hij/zij echt niet zou willen.

Overzicht van verschillende vormen van hypnose:

Toneelhypnose

 • Met de toneelhypnose zijn de meeste mensen wel bekend. Deze vorm heeft niets met therapie te maken en wordt gebruikt om mensen te vermaken. Degene die zich vrijwillig onder hypnose laat brengen doet op verzoek van de hypnotiseur dingen die diegene normaal gesproken niet zou doen. Bijvoorbeeld een citroen eten en denken dat het een heerlijke zoete appel is of andersom.

 Klassieke/traditionele hypnose

 • Vaak werd binnen deze methode gewerkt met vaste scripts. De suggesties die binnen deze methode gegeven worden kunnen erg sturend en autoritair zijn. Volgens de klassieke hypnose kunnen de meeste mensen onder hypnose gebracht worden. Maar een klein deel van de mensen ook niet.

 Gesprekshypnose

 • Bij deze vorm ben je niet in hypnose gebracht. Wel worden bepaalde taalpatronen gebruikt waarbij suggesties worden gegeven. Vaak weet degene waar dit op toegepast wordt niet dat dit gedaan wordt. Dit zie je vaak bij reclames en bij verkopers. Maar ook managers die NLP hebben geleerd kunnen dit toepassen.

 EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

 • EMDR is niet een officiële vorm van hypnose. Toch heeft het een aantal vergelijkbare elementen. Zo kan deze therapievorm pseudoherinneringen oproepen indien deze therapievorm niet goed wordt uitgevoerd. Ook maakt deze therapievorm gebruik van concentratie en tegelijkertijd afleiding. Dat zijn elementen die ook bij hypnose voor kunnen komen. EMDR wordt soms door hypnotherapeuten die aanvullend geschoold zijn uitgevoerd en soms uitgevoerd door psychologen die aanvullend geschoold zijn. EMDR is gericht op traumaverwerking. Bij EMDR wordt aan de cliënt gevraagd om sterk te denken aan datgene wat traumatisch is geweest. Op het moment dat diegene daar zodanig aan denkt dat ook echt de gevoelens daarbij komen, wordt aan de cliënt gevraagd om de vinger van de therapeut met de ogen te volgen. De therapeut beweegt met de vinger steeds sneller heen en weer. Heel simpel gezegd zitten de hersenen zo in elkaar dat iemand niet gelijktijdig de vinger van de therapeut kan volgen en de heftige gevoelens van het trauma kan voelen. Hierdoor kan de emotionele lading van het trauma afnemen. Bij EMDR hoef je niet bij iedere therapeut zijn/haar vinger te volgen. Een therapeut kan bijvoorbeeld ook gebruik maken van geluid dat via een koptelefoon afwisselend links en rechts te horen is. Deze therapievorm is vaak kortdurend. EMDR lijkt in hulpverleningsland een trend. Veel mensen wordt het aangeraden. Toch is het niet voor iedereen geschikt. Voor sommige mensen is het te zwaar om de traumatische herinnering met het gevoel daarbij helemaal naar boven te halen. Wanneer dat te zwaar is, zal deze vorm van therapie niet werken. Regelmatig komt iemand tijdens de sessies dan niet volledig bij het gevoel met als gevolg dat de emotionele lading van het trauma er niet voldoende van af gaat. Vaak gaat het dan tijdelijk even beter maar komen later de klachten weer volledig terug. Andere therapievormen zijn dan beter.

 Ericksoniaanse hypnose

 • Milton Erickson was vroeger in Amerika een bekende psychiater. Hij had deze methode ontwikkeld en hier heel veel cliënten mee geholpen. Bij de Ericksoniaanse hypnose wordt er van uit gegaan dat trance iets heel natuurlijks is. Dat iedereen hier ook regelmatig even in zit. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de momenten vlak voor dat je in slaap valt of dat je net wakker geworden bent en nog eigenlijk lekker even wilt blijven liggen. Omdat binnen deze methode er van uit gegaan wordt dat trance een hele natuurlijke staat is, wordt er ook vanuit gegaan dat iedereen daarin kan gaan en een Ericksoniaanse hypnotherapeut je daarbij kan helpen. Binnen deze methode wordt er van uit gegaan dat je onderbewuste al goed weet wat je nodig hebt en ook dat je alle hulpbronnen die daarvoor nodig zijn al in je hebt om het doel waar je voor gekomen bent te bereiken. Deze methode helpt je dus om de juiste hulpbronnen die je al in je hebt te activeren. Binnen deze methode wordt vaak met metaforen en indirecte suggesties gewerkt. Je onderbewuste pakt het op een manier op die bij je past en goed voor je is. Na een traject heeft iemand vaak het gevoel dat hij/zij zijn probleem zelf heeft opgelost.

 Ericksoniaanse hypnose is o.a. geschikt voor:

 • Overwinnen van stressklachten
 • Ondersteunend bij herstellen van een burn-out
 • Loslaten van Angst
 • Loslaten van verdriet – boosheid
 • Loslaten van destructieve relaties
 • Doorbreken van bepaalde hardnekkige gedragspatronen
 • Omgaan met chronische pijnklachten
 • Positiever denken
 • Versterken van je eigenwaarde

In vergelijking met andere therapievormen zijn trajecten op basis van Ericksoniaanse hypnose kortdurend. Vaak zijn vijf sessies genoeg. Bij een burn-out kun je vaak al binnen tien sessies voor een groot deel herstellen.  

Wat bij iedere vorm van hypnose belangrijk is

 • Voor iedere vorm van hypnose geldt dat het belangrijk is dat de mensen die het toepassen hun taal zuiver houden. Het is belangrijk dat de suggesties die men gebruikt onvoorwaardelijk positief zijn. Dit geldt ook voor mensen die NLP toepassen. Het brein is van nature gericht op gevaar. Hierdoor pikt het snel het negatieve op. Een ogenschijnlijk onschuldig, deels negatieve suggestie kan zich daardoor bij iemand “nestelen” waardoor iemand er echt een tijdje last van kan blijven houden.

Binnen mijn praktijk werk ik soms met elementen van Ericksoniaanse hypnose. Met name wanneer mensen met stressklachten komen en al van alles is geprobeerd, leer ik je wanneer je dat wil, jezelf in trance te brengen zodat je weer in contact komt met je ontspannen zelf en sneller de gewenste groei kunt doormaken.  

Wanneer je na dit artikel nog vragen hebt, mag je altijd vrijblijvend contact met me opnemen. Je kunt dan bellen naar: 06 83977272 of mailen naar: info@saskiawouterson.nl

Andere artikelen:

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright: S. Wouterson