06 83 97 72 72          info@saskiawouterson.nl        

COVID-19

Meer dan 50 links met informatie

In Nederland is volop discussie over COVID en hoe we hier mee zouden moeten omgaan. Deze discussie wordt helaas op een polariserende manier gevoerd waardoor het lijkt alsof we als bevolking in twee groepen tegenover elkaar staan. Stellingen als dat je egoïstisch zou zijn als je tegen de coronamaatregelen bent of egoïstisch zou zijn wanneer je je niet laat vaccineren, komen regelmatig zonder inhoudelijke argumenten aan de orde. Stellingen als dat je een onderdrukker bent en voor een dictatuur bent wanneer je voor de maatregelen bent of voor verplicht vaccineren bent, komen ook regelmatig naar voren. Zelf vind ik dit heel erg zonde. Iedereen wil gezond zijn en blijven. 

In de afgelopen periode heb ik gemerkt dat veel mensen erg op zoek zijn naar informatie. Regelmatig word ik benaderd met de vraag of ik nog bepaalde links heb. Dit maakt dat ik op mijn site ruim 50 links bij elkaar plaats met allemaal informatie. De meeste informatie komt van de overheid, de RIVM, de politie en de mainstream media. Door alle informatie bij elkaar te zetten hoop ik dat het zo goed toegankelijk is. 

In de afgelopen negen maanden zijn op een ingrijpende manier onze vrijheden heel erg ingeperkt. Zelf vind ik dat we hier heel erg kritisch naar moeten kijken om de volgende redenen: 

  • Volgens het RIVM heeft 98% van de mensen die besmet zijn met COVID haast geen klachten.
  • Er zijn diverse artsen die zeggen dat het niet nodig is om op basis van COVID onze vrijheden in te perken. Zij denken dat het anders en beter kan. Een second opinion lijkt me op zijn plaats.
  • De overheid was in 2011 en 2016 al gewaarschuwd dat een mogelijke pandemie voor grote problemen zou zorgen. Het komt op mij niet betrouwbaar over dat ze niet al hadden nagedacht over hoe ze dan in zo’n situatie zouden kunnen handelen.
  • De baas van de WHO wordt verdacht van genocide en verdacht van het toedekken van een cholera-epidemie. Deze verdenkingen waren al voordat hij was aangetreden. Al is iemand die verdacht is niet per definitie schuldig, vind ik het toch bijzonder dat iemand bij dergelijke beschuldigingen zo’n belangrijke en invloedrijke functie mag bekleden. Tevens is door deze functie sprake van diplomatieke onschendbaarheid.
  • Vlak voordat de Mexicaanse griep uitbrak, is door de WHO de definitie van een pandemie veranderd. Mensen die banden hadden met de farmaceutische industrie hadden mede die beslissing genomen. Gevolg van de aangepaste definitie is dat veel sneller sprake is van een pandemie en wereldwijd onze vrijheden kunnen worden ingeperkt en vaccins kunnen worden gemaakt. Bij de Mexicaanse griep pakte de vaccins niet voor iedereen goed uit. Sommige mensen hebben hier een ernstige ziekte aan overgehouden. Het trieste is dat wanneer de definitie van een pandemie niet was aangepast, de Mexicaanse griep niet tot pandemie was uitgeroepen en niet wereldwijd vaccins waren aangemaakt. De mensen uit de farmaceutische industrie verdienen miljarden bij het creëren van nieuwe vaccins en het wereldwijd inenten van de bevolking. Diverse rapportages tonen aan dat men niet zuiver is omgegaan met het uitbreken van de Mexicaanse griep. Je kunt je dus afvragen hoe zuiver ze dan nu met COVID omgaan.
  • Er worden nu vaccins gebruikt die ontwikkeld zijn op basis van een technologie die nog niet eerder voor dit soort doeleinden gebruikt zijn. De mogelijke gevolgen op langere termijn zijn daardoor onbekend. Is het reëel om een bevolking onder druk te zetten om zich te laten inenten met een dergelijk vaccin tegen een ziekte waarbij 98% van de mensen haast geen klachten heeft en minder dan 1 procent aan het virus overlijdt? Hoe ethisch gaat men hier mee om?
  • Door de overheid wordt haast geen antwoord gegeven op echt kritische vragen.
  • Recent is een rapportage aan de orde gekomen waaruit duidelijk blijkt dat de overheid m.b.t. de toeslagenaffaire ernstig heeft gedisfunctioneerd. Wat zou maken dat de elementen die bij de toeslagenaffaire een rol speelde, nu geen rol spelen? Is de overheid bij COVID wel betrouwbaar? Vastgesteld kan worden dat ze in 2011 en 2016 een kans hebben laten liggen en mogelijk zelfs gesproken kan worden over nalatigheid.
  • De bijkomende schade van de coronamaatregelen zijn erg groot.

 Van bovenstaande punten heb ik diverse links. Ondanks dat ik vanwege bovenstaande punten kritisch naar de maatregelen kijk, hou ik me er wel aan.  Dit betekent echter niet dat ik niet mijn mening laat horen. 

Ik ben benieuwd hoe iedereen over 5 jaar terug kijkt op de eigen ingenomen standpunten.

 Een site waar op een overzichtelijke manier de cijfers staan:

 https://www.nporadio1.nl/binnenland/25799-de-coronacijfers-van-vandaag

 Staan o.a. de PowerPointpresentaties van het RIVM op:

 In één van de rapportages staat o.a. verwerkt dat 98% van de mensen die besmet zijn geraakt met COVID haast geen klachten heeft en 2% van de mensen ernstig ziek wordt en een klein gedeelte – minder dan 1 procent hier aan overlijdt.

https://www.tweedekamer.nl/kamerleden-en-commissies/commissies/volksgezondheid-welzijn-en-sport/thema-coronavirus

 Aantal bedden:

 Nederland heeft volgens dr. Gommers slechts 12500 bedden voor volwassenen. Hier moeten zowel mensen terecht kunnen met bijvoorbeeld een blindedarm ontsteking als mensen met COVID. Op een bevolking van 17 miljoen mensen vind ik 12500 bedden erg weinig.

https://www.linkedin.com/posts/diederik-gommers-3163b333_ziekenhuisbedden-ugcPost-6722418761334358016-EAZM

 Overzicht van de coronamaatregelen: 

Nederland blijft tot en met ten minste 9 februari in lockdown | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok/wanneer-wel-en-niet-buiten-tijdens-avondklok

 Hoe de overheid met ons wil communiceren over Corona en de maatregelen:

 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnotas/2020/12/08/doorontwikkeling-verhaallijn-en-toon

 Risico’s op besmetting bij verkeerd gebruik van mondkapjes:

 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5173081/mondkapjes-wel-niet-discussie-viroloog-burgemeesters

 https://www.linda.nl/nieuws/gezond/rode-kruis-advies-gebruik-mondkapjes/

 https://www.nursing.nl/mondneusmaskers-dit-moet-je-weten/

 Rapportage van het RIVM met richtlijnen hoe je o.a. mondkapjes moet gebruiken.

Ook in deze rapportage staat dat bij verkeerd gebruik van de mondkapjes de kans op besmetting kan toenemen.

 https://www.rivm.nl/documenten/wip-richtlijn-persoonlijke-beschermingsmiddelen-zkh

 Bijkomende schade als gevolg van de coronamaatregelen:

 https://www.ad.nl/gezond/rivm-50-000-gezonde-levensjaren-verloren-door-uitstel-van-reguliere-zorg~a3027030/

 https://www.rtlnieuws.nl/economie/opinie/column/5187936/coronacrisis-sociale-crisis-scp-eenzaamheid-koopkracht-ongelijkheid

 Spoedwet:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2020-12-01

 Wie voor de spoedwet heeft gestemd:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35526

 Handhaving coronamaatregelen door politie:

 Op deze site staat bij welke maatregelen de politie zal handhaven en je een boete kunt krijgen.

 https://www.politie.nl/themas/coronavirus-en-politiewerk.html

 Coronaboetes:

 Wanneer je een boete hebt gekregen en je het hier niet mee eens bent, dan kun je hier tegen bezwaar maken. In onderstaande link staat hoe je dit het beste kunt doen. Bij de tweede link kun je zien hoe een rechter omgegaan is met een aantal boetes waar tegen bezwaar is gemaakt.

 https://www.cjib.nl/ik-ben-het-niet-eens-met-een-strafbeschikking

 https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland/Nieuws/Paginas/Gelboetes-en-vrijspraak-voor-overtreden-coronamaatregelen-.aspx

 Artikelen waaruit blijkt dat er artsen, medisch geschoolden en hoogleraren het niet eens zijn met de coronamaatregelen:

 Ruim 800 artsen, 1000 medisch geschoolden, waaronder 13 hoogleraren hebben zich uitgesproken tegen de verregaande vrijheidsbeperkende coronamaatregelen en maken zich hier zorgen over. Zij denken dat er andere en betere mogelijkheden zijn hoe met het virus om te gaan. Het is moeilijk voor artsen en medisch geschoolden om zich openlijk tegen de maatregelen van de overheid uit te spreken. Vermoedelijk zijn er dus ook een heleboel artsen en andere medisch geschoolden die het ook niet eens zijn met het huidige beleid maar zich niet openlijk durven uit te spreken.

Vastgesteld kan worden dat de medische wereld over dit onderwerp verdeeld is. Mocht je als lezer zelf tegen de maatregelen zijn die de overheid heeft genomen: je staat niet alleen.

 https://opendebat.info/brief-kamerleden

 https://www.herstel-nl.nl/

https://artsencollectief.nl/

 https://www.ad.nl/binnenland/groep-artsen-voorkom-liever-dat-mensen-in-het-ziekenhuis-belanden~a7f7c4a2/

https://www.collective-evolution.com/2020/11/28/covid-19-has-a-99-95-survival-rate-for-people-under-70-stanford-professor-of-medicine/

Pierre Capel is hoogleraar immunologie. Hij heeft zijn visie over COVID en vaccins in meerdere filmpjes uitgelegd. Hierbij twee links:

Take it or leave it

https://youtu.be/841w-vLIeaU

Massa mRNA vaccinaties roekeloos en onnodig zegt prof. Dr. Theo Schetters

Viroloog Dr. Sucharit Bhakdi

Artsen voor vrijheid over vaccins

 Informatie over verschillende soorten vaccins:

 Nederland heeft verschillende type vaccins tegen COVID ingekocht.

Pfizer, Moderna, Curevac, Janssen en AstraZeneca (Oxford vaccin) zijn vaccins die met behulp van een andere techniek worden gemaakt dan bijvoorbeeld de vaccins tegen de griep (de griepprik). 

Pfizer, Moderna en Curevac maken mRNA vaccins tegen COVID: Hierbij wordt genetisch materiaal van een eiwit dat bij COVID voor komt met behulp van mRNA techniek in het lichaam gebracht. Het is de bedoeling dat het lichaam vervolgens zelf bepaalde eiwitten aanmaakt die ook bij COVID te zien zijn. Daarna leert het lichaam hier antistoffen tegen aan te maken.

De overheid is enthousiast over dit type vaccin en heeft hier vertrouwen in. Wel zegt de overheid dat vanwege het feit dat gebruik wordt gemaakt van een technologie waarmee nog geen geregistreerde vaccins zijn gemaakt een risico is. Dit staat op pagina 3.3 van de brief die je via onderstaande link kunt inzien.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/16/kamerbrief-over-aankoop-covid-19-vaccins

 Uitgebreide bijsluiter van Pfizer in het Nederlands:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_nl.pdf

Artikel dat verwijst naar de Engelse bijsluiter van Pfizer en de handleiding voor artsen:

https://amp.nos.nl/artikel/2359127-pfizer-meldt-weinig-bijwerkingen-vaccin-wel-oppassen-met-sommige-groepen.html

 In de bijsluiter staat dat niet iedereen het vaccin mag hebben.

Nederlandse bijsluiter van Moderna

Artikel dat verwijst naar de Engelse bijsluiter van Moderna:

https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-moderna/information-for-healthcare-professionals-on-covid-19-vaccine-moderna

AstraZeneca en Janssen maken vectorvaccins tegen COVID. Bij AstraZeneca wordt een afgezwakt adenovirus (verkoudheidsvirus) van een chimpansee gebruikt. Dit afgezwakte virus wordt als een soort “vervoermiddel” gebruikt om genetisch materiaal voor het bouwen van het eiwit dat bij COVID voor komt in het lichaam te brengen. Ook bij dit vaccin is het de bedoeling dat je lichaam vervolgens zelf bepaalde eiwitten aanmaakt die ook bij COVID te zien zijn. Daarna leert je lichaam hier antistoffen tegen aan te maken. Bij Janssen wordt gebruik gemaakt van een afgezwakt adenovirus dat bij mensen verkoudheid veroorzaakt. Deze technologie is eerder toegepast bij het maken van een ebolavaccin. 

Sanofi Pasteur/GSK maakt een subunit-vaccin. Subunit-vaccins bestaan al lang en is meerdere malen toegepast. Bij dit vaccin krijgt iemand het eiwit in combinatie met hulpstoffen in het lichaam gebracht. Het lichaam hoeft dus niet zoals bij een mRNA vaccin of vectorvaccin zelf de eiwitten aan te maken. Ook wordt bij dit type vaccin geen afgezwakt adenovirus gebruikt. Wel wordt gebruik gemaakt van hulpstoffen die helpen om een voldoende sterke immuunreactie op te roepen. 

Voor een uitgebreide beschrijving vanuit de overheid zie onderstaande link:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/19/strategieen-voor-covid-19-vaccinatie

Bijwerkingen vaccins

Bijwerkingen centrum Lareb over coronavaccins

 Andere links over de vaccins:

https://www.google.nl/amp/s/www.nationalgeographic.nl/wetenschap/2020/08/er-zijn-tientallen-covid-19-vaccins-in-ontwikkeling-dit-zijn-de-belangrijkste-om/amp

 https://www.knvm.org/vaccinologie/covid-19

https://covid-nma.com/vaccines/mapping/

 https://www.ox.ac.uk/news/2020-11-23-oxford-university-breakthrough-global-covid-19-vaccine#

 https://www.tijd.be/ondernemen/farma-biotech/vaccin-astrazeneca-tot-90-procent-effectief-afhankelijk-van-dosis/10266950.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html

https://www.janbhommel.com/post/het-pfizer-biontech-vaccin-tegen-het-sars-cov-2-virus

https://www.redactie24.be/coronavirus/ziekenhuis-moet-coronavaccinaties-bij-personeel-tijdelijk-stopzetten-118125

Chicago-area hospital to resume vaccinations after 4 workers experience adverse reactions: report | Fox News 

https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19/89998

https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2020/12/21/eerste-coronavaccin-goedgekeurd-voor-nederland-en-europa

 https://m.standaard.be/cnt/dmf20201221_9507550 

https://m.standaard.be/cnt/dmf20201204_97941787

  https://www.google.nl/amp/s/www.nu.nl/uitleg-over-het-coronavirus/6093045/lezersvragen-hoe-werken-de-rna-vaccins-van-pfizer-moderna-en-curevac.amp

 https://www.immunology.org/coronavirus/connect-coronavirus-public-engagement-resources/types-vaccines-for-covid-19

 https://www.google.com/amp/s/mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN28K2R6

https://www.rivm.nl/covid19vaccinatieprofessionals

 https://www.telegraaf.nl/nieuws/1532964458/advies-chronische-allergiepatient-moet-afzien-van-pfizer-vaccin

 https://www.telegraaf.nl/nieuws/1748639436/ernstige-allergische-reactie-in-vs-na-vaccin-pfizer

 https://www.nu.nl/uitleg-over-het-coronavirus/6095660/deze-bijwerkingen-van-het-pfizer-vaccin-kun-je-verwachten.html

 https://www.domusmedica.be/actueel/het-pfizer-biontech-vaccin-wat-weten-we-al

 https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201217_93007528

 https://www.fda.gov/advisory-committees/advisory-committee-calendar/vaccines-and-related-biological-products-advisory-committee-october-22-2020-meeting-announcement#event-information

 https://www.fda.gov/media/144246/download?fbclid=IwAR1RrhGrKfZGB51NXTxAclNgyVD4MNvmF0V3s3w_Oqqh-sC47EdmGAnlSd0

 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie

 https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-het-nieuwe-coronavirus/vaccins-tegen-covid-19

https://www.phgfoundation.org/briefing/rna-vaccines

 Overige artikelen:

 Lezing over hoe je het beste met de bevolking kan communiceren in een tijd van een pandemie. ( 22 januari 2019 – De Mexicaanse griep werd als voorbeeld gegeven:

https://eswi.org/eswi-tv/marc-van-ranst-communication-and-public-engagement/?fbclid=IwAR1nGBoiqJTP0JZpivurtbCR6Ikcps19YuqSTnGVpnlY4XNpq197ycRFZo4

 Onderzoek onder welke voorwaarden NL het vaccin neemt:

https://www.tudelft.nl/tbm/pwe/case-studies/covid-19-vaccin/

 Vaccinatiebewijs:

https://amp.nos.nl/artikel/2360888-rivm-vaccinatiebewijs-is-pas-eind-maart-te-downloaden-niet-eind-januari.html

Interview met arts-epidemioloog Dick Bijl over bijwerkingen medicijnen en over belangenverstrengeling"

https://skepsis.nl/dick-bijl/ 

Artikel over de besmettelijkheid van het virus:

https://www.ad.nl/buitenland/who-wie-geen-symptomen-heeft-verspreidt-coronavirus-nauwelijks~a8ad38ea/

Artikel over de zorgcapaciteit van de ziekenhuizen:

https://www-nu-nl.cdn.ampproject.org/c/s/www.nu.nl/coronavirus/6098252/deel-ziekenhuizen-nuanceert-bericht-gestaakte-zorg-situatie-verandert-amper.ampp

 Corona zal iedere winter terugkomen:

https://www.ad.nl/binnenland/artsen-corona-komt-elke-winter-terug-net-als-de-griep~a8d5ff9d/

 Testbeleid:

https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users

https://www.hpdetijd.nl/2020-09-27/drie-wetenschappers-de-coronatest-is-onbetrouwbaar-en-het-testbeleid-faalt/

 Zwitserland:

https://www.hln.be/buitenland/overtuigende-kentering-in-coronacijfers-zonder-lockdown-zo-heeft-zwitserland-dat-verwezenlijkt~aa32e7ca/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web

FNV geeft aan dat zowel de griepvaccins als de COVID-vaccins niet verplicht gesteld kunnen worden:

https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/media-cultuur/2020/09/zorgpersoneel-vrije-keuze-griepprik#:~:text=FNV%20Zorg%20%26%20Welzijn%20kan%20zich,op%20onaantastbaarheid%20van%20zijn%20lichaam'

Holocaust survivor sees pandemic lockdown as a return to nazism 

Mexicaanse griep:

 Kamervragen over de gesponsorde pandemie van de Mexicaanse griep (2010)
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-845.html

 Fragment NOS nieuws, 17 november 2010 waarin naar voren komt dat doordat de WHO de definitie van een pandemie heeft aangepast, deze veel sneller wordt uitgeroepen. Tevens komt naar voren dat mensen die verbonden waren met de farmaceutische industrie betrokken waren bij het aanpassen van deze definitie:
https://youtu.be/TWjaNeiUugs

Geluidsrapportage VPRO uit 2010 over de Mexicaanse griep:  “De maakbare griep-pandemie”
https://www.vpro.nl/argos/speel~POMS_VPRO_345534~de-maakbare-griep-pandemie-argos~.html 

Zembla over de griepprik:

https://altcensored.com/watch?v=NZZFvuPH9LRn

WHO:

 Volgens onderstaande artikelen wordt de baas van de WHO verdacht van genocide en verdacht van dat hij een cholera-uitbraak toedekte.

 https://www.google.nl/amp/s/www.nytimes.com/2017/05/13/health/candidate-who-director-general-ethiopia-cholera-outbreaks.amp.html

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1322553470/journalist-sleept-who-baas-voor-strafhof-om-genocide

 Rapportages waarin de overheid werd gewaarschuwd:

De regering was in 2011 en 2016 gewaarschuwd dat wanneer een pandemie zou komen er grote capaciteitsproblemen zouden ontstaan

 In 2011 en 2016 waren al rapportages dat een pandemie een potentiële bedreiging voor Nederland kon zijn en dit zou leiden naar grote capaciteitsproblemen. De overheid was hier van op de hoogte. Ondanks dat hebben ze geen adequate maatregelen genomen om in een dergelijke situatie tijdelijk de zorgcapaciteit drastisch op te schalen.

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2019-10/NRB%202011.pdf

https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20161201-ANV-Nationaal-Veiligheidsprofiel-2016.pdf 

Ook uit onderstaande link blijkt dat de overheid disfunctioneert:

 https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/eindverslag-onderzoek-kinderopvangtoeslag-overhandigd

Ik hoop dat de elementen die in het rapport beschreven staan niet spelen m.b.t. hoe de regering omgaat met COVID

Copyright: S. Wouterson